Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2021 21(36) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Hussayn J., Obi-Egbedi O., Oluwatayo I. Trade Liberalization Policy and Competitiveness of Cocoa Beans Exports in Nigeria (1961-2017) 4-15pdf
2. Pasińska D. Handel zagraniczny produktami mięsnymi Polski z Japonią w latach 2004-2019 16-32pdf
3. Mikuła A., Stańko S. Zmiany w produkcji, handlu zagranicznym i zużyciu krajowym ziemniaków w Polsce w latach 2001-2019 33-51pdf
4. Oladele O., Yakubu D. Determinants of Use of Climate Change Adaptation Practices by Rice Farmers in Kebbi State, North-West Nigeria 52-69pdf