Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2007 94 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Gędek S. Porównanie metod uwzględniania ryzyka w bilansach paszowych modelu programowania liniowego optymalizującego plany produkcji gospodarstwa rolnego 7-22pdf
2. Karolewska M., Wilczyński A. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w różnych scenariuszach zmian cen produktów rolnych 23-28pdf
3. Prochorowicz J., Rusielik R. Porównanie efektywności skali produkcji mleka w wybranych gospodarstwach Europy w 2005 roku 29-34pdf
4. Juszczyk S., Rękorajski M. Koszty bezpośrednie pasz łąkowo-pastwiskowych w gospodarstwach mlecznych województwa łódzkiego 35-45pdf
5. Rokicki T. Wpływ struktury użytków rolnych na wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec 46-50pdf
6. Klepacka-Kołodziejska D. Zasoby oraz sytuacja ekonomiczna gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce w świetle wyników FADN 51-65pdf
7. Grontkowska A. Zmiany zasobów i wyników spółek ANR w latach 1996-2005 66-73pdf
8. Wicki L. Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych 74-85pdf
9. Wasilewska A., Wasilewski M. Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych 86-94pdf
10. Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D. Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce . Przyczyny i skutki 95-108pdf
11. Baran J. Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA 109-116pdf
12. Chmielewska M. Poziom zadłużenia a efektywność działalności w spółdzielniach mleczarskich 117-122pdf
13. Kłoczko-Gajewska A., Majewski E., Milewska A. Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie spółdzielni mleczarskiej 123-132pdf
14. Mierzwa D. Uwarunkowania produkcji mleka na dolnym Śląsku 133-140pdf
15. Lusawa R. Wpływ rolnictwa na procesy przestrzennych przemieszczeń ludności na przykładzie województwa mazowieckiego 141-148pdf
16. Tatarczak E. Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych 149-156pdf