Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2008 95 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Runowski H. Wykorzystanie bilansu majątkowego w ocenie stanu i kierunków zmian sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw hodowlanych 7-19pdf
2. Franc-Dąbrowska J. Podział wyniku finansowego a sytuacja finansowa spółek akcyjnych przemysłu rolno-spożywczego 20-27pdf
3. Harasim A., Madej A. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych 28-38pdf
4. Gębska M., Łojek J., Romanowski M. Efekty ekonomiczne prowadzenia stajni koni wyścigowych w Austrii przez polski podmiot gospodarczy 39-47pdf
5. Wicki L. Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków 48-59pdf
6. Chmielewska M., Mądra M. Optymalizacja struktury sprzedaży w spółdzielni mleczarskiej 60-67pdf
7. Kocielska U., Sroka W., Sulewski P. Ocena przydatności wybranych metod do prognozowania plonów roślin 68-82pdf
8. Baran E. Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności rolnictwa obszarów górskich 83-88pdf
9. Piwowar A. Przestrzenne zróżnicowanie skupu produktów rolnych w Polsce 89-96pdf
10. Filipiak T., Maciejczak M. Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007 97-109pdf