Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2011 98 (4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Pietrzykowski R., Wicki L. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa 7-22pdf
2. Nieć M. Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego w Polsce w latach 2002-2010 23-35pdf
3. Bezat A., Stańko S. Efektywność przedsiębiorstw handlu zbożem a ich lokalizacja względem rynków zaopatrzenia 36-48pdf
4. Bereżnicka J. Poziom kapitału obrotowego a możliwości generowania kapitału finansowego w rodzinnych gospodarstwach rolniczych 49-55pdf
5. Komorowska D. Wpływ typu rolniczego gospodarstwa rolnego na dochody gospodarstw ekologicznych 56-65pdf
6. Jabłońska L., Sobczak W. Rynek chryzantem w Polsce w okresie Święta Wszystkich Świętych 66-76pdf
7. Brzozowski P., Grużewska A., Majchrowski K., Rymuza K. Rachunek opłacalności uprawy czarnej porzeczki przy różnym poziomie plonów i cen 77-84pdf
8. Krzyżanowska K., Trajer M. Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE 85-96pdf
9. Lipczuk W., Wowk M. Atrakcyjność inwestycyjna rolnictwa ukraińskiego 97-104pdf