Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013 100 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Klepacki B. Sześćdziesiąt lat działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie 7-14pdf
2. Wojewódzka-Wiewiórska A. Typologia gmin województwa mazowieckiego ze względu na absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego 15-24pdf
3. Chodera B., Siudek T., Snarski P. Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce 25-36pdf
4. Bagieński S., Perek A. Wartość aktywów banków spółdzielczych a ich sytuacja finansowa 37-52pdf
5. Grzybowska B. Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym 53-64pdf
6. Artyszak A. Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011 65-74pdf
7. Pepliński B. Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna 75-87pdf
8. Jarka S. Wykorzystanie outsourcingu w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych w Wielkopolsce 88-96pdf
9. Żak A. Zmiany obszarowe a intensywność gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych 97-107pdf
10. Michałowska M., Urban S. Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego 108-118pdf