Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013 100 (3)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Czyżewski A., Kułyk P. Kwestia rolna w teorii wyboru publicznego 7-18pdf
2. Wieliczko B. Wspólna polityka rolna w latach 2014-2020 – odpowiedź na niesprawność rynku czy wyraz niesprawności państwa 19-28pdf
3. Domańska K., Nowak A. Zmiany w polskim rolnictwie w latach 2002-2010 w kontekście ekonomii zrównoważonego rozwoju 29-39pdf
4. Kasprzyk B., Wojnar J. Teoretyczne i empiryczne kwestie pomiaru dobrobytu ekonomicznego w relacjach miasto-wieś 40-48pdf
5. Kociszewski K. Implementacja programu rolnośrodowiskowego w świetle teorii efektów zewnętrznych 49-61pdf
6. Gunerka L., Jabłońska L. Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010 62-72pdf
7. Olewnicki D., Sobczak W. Rozwój usług dla rolnictwa i ogrodnictwa w Polsce 73-81pdf
8. Matyjaszczyk E. Wybrane problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście zmian przepisów dotyczących ochrony roślin w ostatnim dziesięcioleciu 82-89pdf
9. Adamski M., Ziętara W. Rzeczywisty a optymalny okres użytkowania krów mlecznych 90-100pdf
10. Lusawa R. Możliwość wykorzystania koncepcji poziomów rozwoju Herberta Gierscha w celu klasyfikacji gmin na potrzeby zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie województwa mazowieckiego 101-114pdf
11. Maśniak J. Wahania cykliczne cen ziemi rolniczej w Polsce – ujęcie teoretyczne i empiryczne 115-122pdf
12. Utzig M. Płatności bezpośrednie w rolnictwie a koncepcja pogoni za rentą 123-131pdf
13. Jarzębowski S. Efektywność sektora przetwórstwa mleka – podejście stochastyczne i deterministyczne 132-140pdf
14. Karbowiak K. Turystyka uzdrowiskowa mieszkańców wsi na przykładzie wybranych uzdrowisk nizinnych 141-152pdf