Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 101 (3)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Jabłońska L. Sześćdziesiąt lat działalności Samodzielnej Pracowni Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW w Warszawie na rzecz nauki, kształcenia i praktyki 9-15pdf
2. Klepacki B., Olewnicki D. Znaczenie nauk ekonomicznych w rozwoju ogrodnictwa 16-24pdf
3. Jabłońska L., Olewnicki D. Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu 25-35pdf
4. Brzozowski P., Zmarlicki K. Pracochłonność i koszty pracy w produkcji jabłek w gospodarstwach z produkcją ekologiczną i konwencjonalną 36-42pdf
5. Figura M. Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych w Polsce 43-50pdf
6. Filipiak T. Zmiany czynników produkcji a ich produktywność w gospodarstwach warzywniczych 51-65pdf
7. Grontkowska A. Znaczenie dopłat w gospodarstwach ogrodniczych w krajach Unii Europejskiej według wielkości ekonomicznej 66-76pdf
8. Gunerka L., Jabłońska L., Milczarski M. Opłacalność produkcji warzyw pod osłonami na przykładzie wybranego gospodarstwa 77-86pdf
9. Jabłońska L., Olewnicki D., Roguska M. Rynek hurtowy w Polsce jako miejsce w łańcuchu dostaw kwiatów ciętych i roślin doniczkowych 87-97pdf
10. Jąder K. Zmiany w konsumpcji owoców i ich przetworów w Polsce w latach 1998-2012 98-106pdf
11. Kierczyńska S. Ceny skupu owoców miękkich do przetwórstwa a rozwój bazy surowcowej w Polsce w latach 1998-2012 107-114pdf
12. Kowalczuk I., Olbryś E. Zachowania konsumentów na rynku przetworów owocowych 115-125pdf
13. Majewski J. Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce – próba szacunku metodą kosztów zastąpienia 126-132pdf
14. Nosecka B. Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski 133-144pdf
15. Grabowska A., Olewnicki D. Ceny ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce 145-154pdf
16. Paszko D., Wróblewska W. Zróżnicowanie i determinanty efektywnego zarządzania na przykładzie kadry zarządzającej specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego 155-161pdf
17. Paszko D., Pawlak J. Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producentów owoców i warzyw 162-170pdf
18. Jabłońska L., Sobczak W. Zmiany cen detalicznych i cen hurtowych wybranych gatunków owoców 171-179pdf
19. Ciesielska B., Stefko O. Szanse i zagrożenia dla rozwoju produkcji pieczarek w Polsce 180-187pdf
20. Gudarowska E., Sosna I., Szewczuk A., Szuk T. Wpływ ceny sprzedaży i poziomu plonowania wybranych odmian truskawek na uzyskiwane przychody w warunkach Dolnego Śląska 188-196pdf
21. Gunerka L., Wróblewska W. Wpływ zmienności cen kwiatów ciętych i środków produkcji na sytuację ekonomiczną producentów kwiatów w Polsce w latach 2003-2012 197-204pdf