Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 101 (4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bojar W., Dzieża G., Januszewski A., Sikora M., Śpiewak J., Wyszkowska Z., Żółtowski M. Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań 7-18pdf
2. Franc-Dąbrowska J., Jarka S. Specyficzne uwarunkowania inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce 19-28pdf
3. Gawrońska A. Regionalne zróżnicowanie kredytów klęskowych z tytułu suszy w Polsce w latach 2007-2012 29-36pdf
4. Gębska M. Wyzwania towarzyszące wdrażaniu dyrektyw regulujących dobrostan zwierząt w Polsce 37-45pdf
5. Grzegorzewska E. Konflikt rosyjsko-ukraiński a wybrane aspekty ryzyka działalności rolniczej w Polsce 46-53pdf
6. Hamulczuk M. Ryzyko cenowe a zmienność cen i relacji cenowych w rolnictwie 54-67pdf
7. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K. Instrumenty stabilizacji dochodu – wymogi wspólnej polityki rolnej a adaptacja w Polsce 68-77pdf
8. Jerzak M. Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie 78-84pdf
9. Klimkowski C., Rembisz W. Kwestie stabilizacji dochodów w rolnictwie 85-96pdf
10. Kobus P. Problem eliminacji trendów podczas oceny ryzyka produkcyjnego podstawowych roślin uprawnych 97-104pdf
11. Lipińska I. Pojęcie szkody w produkcji rolniczej w aspekcie zarządzania ryzykiem 105-115pdf
12. Sulewski P. Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania 116-126pdf
13. Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P. Czynniki determinujące korzystanie z ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce 127-135pdf
14. Śmiglak-Krajewska M. Sposoby ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 136-143pdf
15. Utzig M. Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce 144-152pdf
16. Wysokiński M. Ryzyko dochodowe w produkcji mleka w kontekście wybranych propozycji zmian w opodatkowaniu i ubezpieczeniach społecznych w rolnictwie 153-160pdf