Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015 102 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Siudek T., Vashchyk M. Rozwój społeczny obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2012 7-17pdf
2. Czyżewski A., Kułyk P. Kwestia rolna od Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego po jej współczesne ujęcie 18-30pdf
3. Ziętara W. Społeczny czy ekonomiczny charakter reform rolnych w Polsce w okresie między- i powojennym 31-45pdf
4. Rzeszutko A. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego w rolnictwie polskim w warunkach wspólnej polityki rolnej 46-58pdf
5. Bański J. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia 59-69pdf
6. Karwat-Woźniak B. Zasoby pracy w polskim rolnictwie indywidualnym i ich wykorzystanie 70-84pdf
7. Kalinowski S. Ubóstwo ludności wiejskiej o niepewnych dochodach 85-96pdf
8. Chodkowska-Miszczuk J. Biogazownie rolnicze w rozwoju małoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce 97-105pdf
9. Mucha M. Reformy rynku cukru w okresie ćwierćwiecza polskiej transformacji 106-114pdf
10. Kołoszko-Chomentowska Z., Sieczko L. Organizacja i wyniki małych gospodarstw rolnych województwa podlaskiego 115-122pdf
11. Wojewódzka-Wiewiórska A. Identyfikacja wiejskich obszarów problemowych i barier ich rozwoju na przykładzie województwa mazowieckiego 123-132pdf
12. Janc K. Transfer wiedzy w rolnictwie a serwisy internetowe – przykład eksploracji danych sieciowych 133-146pdf