Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015 102 (3)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Hamulczuk M., Stańko S. Sezonowość i cykliczność cen oraz ich relacji w łańcuchu marketingowym wieprzowiny 7-19pdf
2. Grontkowska A., Wicki L. Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze 20-32pdf
3. Sadowski A., Sobieszczańska P. Finansowe wsparcie polskiego przemysłu spożywczego środkami Unii Europejskiej w latach 2004-2013 w ujęciu regionalnym 33-41pdf
4. Lizińska W., Marks-Bielska R. Kształtowanie się cen ziemi w Polsce z uwzględnieniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców 42-55pdf
5. Chrobocińska K., Łukiewska K. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce 56-65pdf
6. Kołoszycz E., Wilczyński A. Wpływ zmienności cen skupu mleka na ryzyko dochodowe gospodarstw mlecznych w latach 2015-2020 66-77pdf
7. Nachtman G. Efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w 2013 roku 78-90pdf
8. Lusawa R. Statystyczna zależność między miarami dobrobytu i wskaźnikami satysfakcji mieszkańców w gminach województwa mazowieckiego 91-103pdf
9. Kłoczko-Gajewska A. Działalność wiosek tematycznych w Polsce i wstępna ocena jej efektów 104-111pdf