Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016 103 (3)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Czyżewski A., Staniszewski J. Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku 7-21pdf
2. Musiał K., Musiał W. Konkurencja w naturze a natura konkurencyjności w gospodarce – wybrane przykłady analogii w świecie zwierząt i ekonomii 22-31pdf
3. Świetlik K. Konsumpcja żywności w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Ujęcie makroekonomiczne 32-42pdf
4. Borowy M., Sawicka J. Transfer innowacji z sektora nauki do otoczenia gospodarczego – teoria i praktyka. Przykład polskich uczelni przyrodniczych 43-52pdf
5. Seremak-Bulge J. Zmiany cen detalicznych przetworów mlecznych oraz spożycia mleka po akcesji do Unii Europejskiej 53-65pdf
6. Molenda-Grysa I. Przesłanki do produkcji żywności ekologicznej w Polsce – typologia potencjałów województw 66-74pdf
7. Wasilewska A., Wasilewska E. Syntetyczne miary zróżnicowania struktur w ocenie związku struktury wykształcenia z poziomem innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego 75-83pdf
8. Król K. Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie 84-100pdf
9. Chrzanowska M., Drejerska N. Bezrobocie w polskich regionach z perspektywy autokorelacji przestrzennej 101-116pdf
10. Utnik-Banaś K. Zastosowanie funkcji produkcji Cobba-Douglasa do analizy zmian nakładów w produkcji żywca brojlerów 117-126pdf
11. Polak G. Socjoekonomiczny aspekt wdrażania programów ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich 127-133pdf