Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017 104 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Ziętara W. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw rolnych nastawionych na produkcję zwierzęcą w warunkach konkurencji i globalizacji 7-22pdf
2. Helta M. Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2012 23-34pdf
3. Adamski M. Zmiany w efektywności funkcjonowania gospodarstw wielkoobszarowych w Polsce w latach 2011-2013 a ich forma prawno-organizacyjna 35-49pdf
4. Pietrych Ł., Skarżyńska A. Projekcja opłacalności produkcji zbóż i rzepaku w perspektywie 2022 roku 50-63pdf
5. Drabarczyk K., Siudek T. Rozwój ekonomiczny powiatów województwa mazowieckiego – analiza wielowymiarowa 64-75pdf
6. Kozera A. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce 76-86pdf
7. Oleńczuk-Paszel A., Sompolska-Rzechuła A. Zmiany warunków mieszkaniowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2002-2014 87-97pdf
8. Chrobocińska K., Łukiewska K., Nasalski Z. Źródła informacji i inicjatorzy w działalności innowacyjnej w gospodarstwach rolniczych 98-106pdf