Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2018 105 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Raczkowska M., Wrzesińska-Kowal J. Nierówności i ubóstwo ekonomiczne na obszarach wiejskich w Polsce 7-17pdf
2. Ciupa T., Suligowski R. Użytkowanie ziemi a stabilność ekologiczna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego 18-31pdf
3. Józwiak W., Mirkowska Z., Ziętara W. Rola dużych gospodarstw rolnych we wzroście produktywności pracy rolnictwa polskiego na tle sytuacji w innych wybranych krajach Unii Europejskiej 32-46pdf
4. Barczyk-Ciuła J., Nogieć M., Sroka W., Wojewodzic T. Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminach położonych w zasięgu oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 47-57pdf
5. Witkowska-Dąbrowska M. Wyposażenie obszarów wiejskich w systemy odprowadzania ścieków na przykładzie gmin powiatu olsztyńskiego 58-67pdf
6. Tekień T. Implementacja procedury analitycznej hierarchizacji (AHP) do określenia rankingu pilności scaleń gruntów rolnych na przykładzie gminy Jasionówka 68-80pdf
7. Król K. Przystępność percepcyjna internetowych ofert turystyki wiejskiej 81-91pdf
8. Stolarska A. Zmiany dochodów indywidualnych gospodarstw rolnych z dzierżawy ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 2005-2016 92-100pdf
9. Zielińska A. Finansowe skutki wypadków przy pracy 101-110pdf
10. Szubska-Włodarczyk N. Strona podażowa rynku biomasy rolnej w województwie łódzkim w opinii rolników 111-120pdf