Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2019 106 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Davydenko N., Nehoda Y., Tytarchuk I., Wasilewska N. Mechanizm zapewnienia zrównoważonego finansowania przedsiębiorstw rolnych 7-21pdf
2. Gołaś Z. Przemiany i uwarunkowania wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej w latach 2005-2016 22-35pdf
3. Strojny J. Ocena efektu Harbergera-Laursena-Metzlera w polskim sektorze rolno-żywnościowym 36-50pdf
4. Kubala S. Czynniki wytwórcze w branży przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie poakcesyjnym 51-61pdf
5. Kozera-Kowalska M., Nowotarska A. Infrastruktura edukacyjna jako baza kształtowania kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim 62-71pdf
6. Miczyńska-Kowalska M. Suburbanizacja strefy podmiejskiej Lublina 72-86pdf
7. Cichocka K., Olewnicki D. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne 87-96pdf
8. Maciejczak M. Korzyści zewnętrzne prowadzenia zrównoważonych winnic w Polsce w warunkach zmian klimatu 97-109pdf
9. Dąbrowski D., Radwańska K., Sokół J. Kierunki rozwoju agroturystyki na obszarze nadbużańskim 110-120pdf