Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2014 (2)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Cybulska J. Promocja gminy Żabia Wola jako element rozwoju turystyki 7-15pdf
2. Grabiński D. Bariery w komunikacji i promocji w regionach w kontekście wykorzystania funduszy z UE 17-24pdf
3. Babikova K., Isaienko V., Nikolaiev K. Certyfikacja ochrony środowiska jako instrument rozwoju zrównoważonego w agroturystyce Ukrainy 25-33pdf
4. Jaska E. Targi jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia 35-44pdf
5. Bechko P., Borovyk P., Nepochatenko O., Rybchak V. Perspektywy wykorzystania mikropożyczek w finansowaniu działalności podmiotów sektora rolnego 45-53pdf
6. Parzonko A. Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego 55-65pdf
7. Sammel A. Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce 67-77pdf
8. Sieczko A. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów 79-89pdf
9. Stawicka E. Strategia społecznej odpowiedzialności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie projektu „Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu” 91-98pdf
10. Trajer M., Trajer M. Kampanie promocyjne i informacyjne na rynku mięsa współfinansowane w ramach wspólnej polityki rolnej 99-107pdf
11. Werenowska A. Zastosowanie eventu w promocji regionu 109-114pdf
12. Wojciechowska J. Obszary wiejskie i ich funkcja turystyczna a przynależność Polski do Unii Europejskiej 115-127pdf