Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2015 (3)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bartak J. Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu 7-18pdf
2. Dworak J. Kapitał ukryty jako determinanta rozwoju lokalnego 19-30pdf
3. Kilian-Kowerko K. Współpraca sfery nauki z przedsiębiorstwami jako zasadniczy warunek stymulowania inteligentnego rozwoju regionów 31-39pdf
4. Kisiel R., Sawulska D. Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim 41-52pdf
5. Kowalska I. Edukacja na rzecz rozwoju regionu – ocena założeń wieloletnich ram finansowych 2014–2020 w RPO województwa mazowieckiego 53-66pdf
6. Leszczyńska M. Dochodowy wymiar nierówności regionalnych w Polsce 67-76pdf
7. Łuszczyk M. Współczesna użyteczność doktryny ordoliberalnej 77-88pdf
8. Nalepka A., Węgrzyn J. Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy 89-99pdf
9. Przezbórska-Skobiej L. Uwarunkowania rozwoju rynku turystyki wiejskiej w Polsce 101-115pdf
10. Kurach J., Słodowa-Hełpa M. Spójność terytorialna jako wyzwanie dla polskich regionów w procesie integrowania rozwoju 117-132pdf
11. Mrówczyńska-Kamińska A., Standar A. Analiza sytuacji finansowej miasta Poznań na tle wybranych miast wojewódzkich w Polsce 133-142pdf
12. Szara K. Innowacyjność i kreatywność jako determinanty rozwoju regionalnego 143-153pdf
13. Wosiek M. Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów 155-168pdf
14. Zawora J., Zawora P. Finansowania działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce 169-179pdf