Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2017 (8)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Balińska A. Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 5-14pdf
2. Bilushchak Т., Yaschyshyn I. Recording and verification of educational documents in schools of Lviv City with the help of designing of information and reference system 15-23pdf
3. Bogusz M., Galiszewska S. Determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie gorlickim 25-34pdf
4. Dmitruk J. Koncepcja pomiaru poziomu relacji inwestorskich na przykładzie spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie 35-45pdf
5. Dziemdziela P. Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniu świadomości ekologicznej 47-54pdf
6. Fedushko S., Serov Y., Yanovska M. The specifics of using wiki-technology for popularization of state administrative organizations on the example of university 55-63pdf
7. Naherniuk D., Rybchak V. Tourism industry as an instrument of economic development of Ukraine 65-72pdf
8. Niedziółka A. Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego 73-82pdf
9. Ratajczak M. Wybrane działania na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie koncepcji CSR (w świetle badań własnych) 83-91pdf
10. Stawicka E. CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego 93-104pdf
11. Szczuciński P. Analiza skupień w badaniu struktury funkcjonalnej gmin na przykładzie województwa lubuskiego 105-114pdf
12. Krzyżanowska K., Trajer M. Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014–2020 115-126pdf