Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2013 1 (2)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Mazur I., Zyanko V. Venture capital i jego cechy na Ukrainie 5-14pdf
2. Pisarska A. Specyfika inwestowania (kształtowania nakładów na rzeczowe aktywa trwałe) w szkołach wyższych 15-28pdf
3. Ganc M. Poziom, ewidencja i rozliczanie inwestycji długoterminowych w spółdzielniach mleczarskich 29-38pdf
4. Balina R., Idasz-Balina M., Pochopień J., Różyński J. Dynamika obliga kredytowego a efektywność banków spółdzielczych 39-46pdf
5. Shulieshova I. Tendencies of development of investment activity of insurance companies of Poland and Ukraine 47-57pdf
6. Gałecka A. Skala inwestycji a płynność finansowa gospodarstw rolniczych w województwie lubelskim 59-70pdf
7. Pokynchereda V., Pravdyuk N. Inwestowanie w kapitał ludzki: aspekt rachunkowości 71-82pdf
8. Juszczyk S., Żak T. Skala i kierunki zmian wyłudzeń kredytów w Polsce 83-94pdf
9. Zhmudska I. Skutki przystąpienia Ukrainy do WTO dla korporacji 95-103pdf