Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2014 2 (1)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Volodymyrivna I. Ekspertyza ekonomiczna biznes planu jako instrumentu kontroli w ramach uzasadnienia realizacji projektu inwestycyjnego 5-12pdf
2. Orlova N. Działalność inwestycyjna niebankowych instytucji finansowych na Ukrainie 13-22pdf
3. Petrovych O., Tarasivna L. Konkurencyjność systemu przesyłu gazu na Ukrainie w kontekście innowacji i rozwoju inwestycji 23-31pdf
4. Soliwoda M. Dylematy dotyczące zależności między płatnościami bezpośrednimi a inwestycjami gospodarstw rolniczych 33-46pdf
5. Boiarova O., Germanchuk G., Kaminska T. Kapitał intelektualny w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa 47-57pdf
6. Malik M., Zaburanna L. Mechanizm interwencji państwa na rzecz rozwoju sfery agrarnej gospodarki Ukrainy 59-67pdf
7. Mazur I., Pimenova O. Priorytety wsparcia instytucjonalnego nowoczesnych form działalności w systemie agrarnym Ukrainy 69-77pdf
8. Kharcheva I. Znaczenie i modyfikacja rachunkowości w systemie zarządzania personelem w sektorze przemysłu rolnego 79-88pdf
9. Shyiko V., Taras V. Inwestycje jako element strategii rozwoju gospodarki narodowej 89-96pdf