Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2014 2 (4)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Grzejszczyk B., Juszczyk M. Ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od temp zmian kursów ich akcji 5-17pdf
2. Fylyuk G., Pimenova O. Pomoc publiczna a rolnictwo: analiza doświadczeń w Niemczech 19-30pdf
3. Gaidutskiy I. Problematyka ponadnarodowych inwestycji gospodarek niskoemisyjnych 31-39pdf
4. Boratyńska K., Ilchak O. Rachunkowość oraz kontrola gruntów rolnych w warunkach rozwoju innowacyjnego 41-50pdf
5. Balina R. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie banków spółdzielczych 51-60pdf
6. Astrîde S., Ivars B. Oddziaływanie koncentracji kapitału na wzrost gospodarczy 61-72pdf
7. Melnychuk B. Perspektywy rozwoju audytu na Ukrainie 73-80pdf
8. Żak K. Globalne tendencje w dokonywaniu inwestycji typu brownfield przez przedsiębiorstwa międzynarodowe 81-91pdf
9. Czerkas K. Ewolucja systemu zarządzania ryzykiem w bankach a perspektywa finansowania projektów nieruchomościowych w Polsce 93-113pdf