Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2015 3 (1)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Zhuk V. Instytucjonalne podstawy rozwoju procesów inwestycyjnych rolnictwa w gospodarce Ukrainy 5-17pdf
2. Dziubińska J., Nuszkiewicz K. Budżet sektora finansów publicznych na przykładzie państwowej jednostki budżetowej zespołu szkół w Golądkowie 19-28pdf
3. Balina R. Poziom zadowolenia klientów banków spółdzielczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 29-37pdf
4. Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych 39-46pdf
5. Bukin E., Skrypnyk A., Talavyria M. Wzrost gospodarek wchodzących: w kierunku rynków rolnych i stosunków handlowych. Niestabilność światowego rynku pszenicy na rynkach wschodzących 47-62pdf
6. Gałecka A. Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce w latach 2009–2013 63-73pdf
7. Pisarska A. Organizacyjno-prawne warunki oraz przyczyny łączenia szkół wyższych 75-88pdf
8. Węgrzyn A. Próba oceny procesu konsolidacji sektora dystrybucji paliwa gazowego w Polsce na przykładzie grupy kapitałowej polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa S.A. 89-101pdf
9. Wasilewski M., Zabadała P. Kształtowanie struktury majątkowo-kapitałowej w opiniach zarządzających przedsiębiorstwami rolniczymi 103-118pdf