Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2015 3 (3)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Grzywacz J., Lipski M. Dylematy związane z zagospodarowywaniem nadwyżek środków pieniężnych przez przedsiębiorstwa w Polsce 5-18pdf
2. Folwarski M. Pokryzysowe regulacje zmiennej części wynagrodzeń kadr zarządzających instytucjami finansowymi – skutki dla Wielkiej Brytanii 19-29pdf
3. Kowalski S. Oddziaływanie mechanizmów wspólnej polityki rolnej UE na przekształcenia strukturalne w polskim rolnictwie na przykładzie działania renty strukturalnej 31-44pdf
4. Smolarski L. Wpływ dopłat bezpośrednich na zadłużenie aktywów w indywidualnych gospodarstwach rolnych 45-58pdf
5. Czerwińska-Kayzer D. Płynność finansowa w przedsiębiorstwach produkujących pasze w latach 2007– –2013 w kontekście przepływów pieniężnych 59-70pdf
6. Pietrzak Ż., Piłacik J. Ewolucja roli i zadań specjalisty rachunkowości zarządczej wobec wyzwań otoczenia 71-79pdf
7. Kaminska T. Reflection in accounting long-term assets destined for sale according to IFRS 81-92pdf
8. Adamenko V., Oliynyk O., Wasilewski M. Modele finansowania kapitałem własnym i obcym przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie: wyzwania i perspektywy 93-106pdf