Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2015 3 (4)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kil K. Determinanty bezpieczeństwa finansowego banków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 5-17pdf
2. Bolibok P. Znaczenie zyskowności, wartości księgowej oraz rachunku przepływów pieniężnych w polskim systemie bankowym 19-31pdf
3. Zawora J. Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządowymi 33-45pdf
4. Jaworek M. Rachunek efektywności ekonomicznej w procesie decyzyjnym dotyczącym podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 47-58pdf
5. Wysokiński M. Koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnej skali chowu 59-73pdf
6. Jaworski J., Kondraszuk T., Sokołowska K. Stan i kierunki wykorzystania oprogramowania komputerowego w gospodarstwach wiejskich – wyniki badań 75-85pdf
7. Mądra-Sawicka M. Znaczenie wewnętrznych źródeł finansowania w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw rolniczych 87-98pdf