Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2016 4 (1)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kozak S. Wpływ niskich stóp procentowych na dochody sektora bankowego w latach 2008-2014 5-15pdf
2. Wyrzykowski W. Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków 17-31pdf
3. Mądra-Sawicka M. Decyzyjny próg samofinansowania inwestycji na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego 33-47pdf
4. Ganc M. Wrażliwość zysku ze sprzedaży na zmiany czynników kosztowych spóldzielni mleczarskich 47-57pdf
5. Domańska T. Sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich o różnej pozycji kredytowej 59-71pdf
6. Lesia Z., Mykola M., Nataliia G. Motywacja odpowiedzialności menedżera w przedsiębiorstwach turystyki wiejskiej 73-89pdf