Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2016 4 (2)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Szydełko D. Opodatkowanie dochodów z działalności rolniczej – propozycja rozwiązań 5-16pdf
2. Tomaszewski J. Fundusze inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Europie – struktura i trendy rozwojowe 17-26pdf
3. Filip D. Pomiar wyników oraz ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych 27-43pdf
4. Sikacz H. Grupa kapitałowa jako specyficzny podmiot raportujący informacje finansowe i niefinansowe 45-57pdf
5. Szennay A. Possibilities of corporate financial and non-financial performance measurement 59-69pdf
6. Dankiewicz R., Klapkiv Y., Niemczyk L. Podstawy teoretyczne rachunkowości kapitału intelektualnego dla zakładów ubezpieczeń 71-84pdf