Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2017 5 (1)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bielawska A. Zmiany w procedurze badania wiarygodności kredytobiorców 5-13pdf
2. Królik-Kołtunik K. Wpływ zmian standardów opcji na rynek opcji indeksowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie 15-27pdf
3. Frańczuk M. Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych 29-43pdf
4. Balina R., Juszczyk S. Zmiany oprocentowania i wolumenu kredytów dla przedsiębiorstw a zmiany stóp procentowych NBP w latach 2008–2015 45-52pdf
5. Zhuk V. Institutional theory of accounting: new opportunities and scales of profession 53-76pdf
6. Kightley M. Finansowanie południowokoreańskiego cudu gospodarczego – w świetle rekomendacji konsensusu waszyngtońskiego 67-77pdf