Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2017 5 (2)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Gorczyńska M. Rynek ubezpieczeń kredytu w Polsce – ocena tendencji ogólnych 5-16pdf
2. Gałecka A. Typ rolniczy a efektywność gospodarstw rolniczych w Polsce 17-27pdf
3. Kogut J. Finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia startupów w Polsce 29-38pdf
4. Pawlonka T. Przegląd badań dotyczących praktycznego wykorzystania metod szacowaniakosztu kapitału w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się 39-51pdf
5. Gnap M. Opcje realne jako alternatywa w wycenie projektów inwestycyjnych 53-63pdf
6. Pietrzak P. Wielkość dotacji na działalność statutową a efektywność naukowa wydziałówSzkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 65-75pdf
7. Kalisiak A., Mądra-Sawicka M. Struktura kapitału przedsiębiorstw budowlanych notowanychi nienotowanych na rynku kapitałowym 77-92pdf