Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2017 5 (3)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Badura-Mojza A. Zmiany w raportowaniu CSR w Polsce - studium przypadku 5-17pdf
2. Czarnecki E. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych klientów na poziom korzystania z produktów i usług bankowości elektronicznej 19-34pdf
3. Ganc M. Przydatność arkusza rozliczeniowego kosztów do zarządzania kosztami spółdzielni mleczarskiej 35-44pdf
4. Idasz-Balina M. Istota i znaczenie narzędzi CSR w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi 45-57pdf
5. Kalisiak A. Struktura kapitału a poziom rentowności spółek kapitałowych na przykładzie sektora budowlanego 59-78pdf
6. Pietrzak P. Lojalność klientów indywidualnych wobec banku komercyjnego 79-88pdf
7. Stefański A., Stola E. Zmienność struktury kredytowej a wielkość banku na przykładzie wybranych banków spółdzielczych 89-100pdf
8. Wasilewski M., Żurakowska-Sawa J. Uwarunkowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych w fazie wprowadzenia ich cyklu życia 101-116pdf