Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2007 (63)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Pisa M., Zawojska A. Polityka fiskalna jako stabilizator koniunktury gospodarczej w teorii realnego cyklu koniunkturalnego oraz praktyce krajów OECD w latach 1970–2005 5-22pdf
2. Hybel J. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy 23-33pdf
3. Siudek T. Systemy bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej 35-48pdf
4. Kraciuk J. Procesy koncentracji w polskim przemyśle spożywczym 49-59pdf
5. Adamczyk P. Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje 61-70pdf
6. Drabik E., Górska A. Procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności na przykładzie WGT SA w Warszawie 71-88pdf
7. Gruziel K. Obciążenie indywidualnych gospodarstw rolniczych podatkiem rolnym 89-102pdf
8. Rokicki T. Szanse i zagrożenia polskiego sektora owczarskiego w okresie integracji z Unią Europejską 103-109pdf
9. Grontkowska A. Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne przedsiębiorstw wielkoobszarowych produkujących trzodę w latach 1995–2002 111-120pdf
10. Sokół A., Stańko A. Wpływ bezrobocia na ubóstwo mieszkańców gmin Legionowo i Nieporęt 121-134pdf
11. Kwiatkowska E., Levytska G. Stan i kierunki rozwoju polskiego rynku usług gastronomicznych 135-145pdf
12. Biesiada-Drzazga B., Grużewska A. Wpływ systemu utrzymania gęsi na optymalną długość odchowu w produkcji niskotowarowej 147-156pdf