Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008 (68)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Juszczyk S. Innowacje a zasada racjonalnego gospodarowania w agrobiznesie 5-15pdf
2. Stawicka E. Koncepcja społecznej odpowiedzialności wobec rolnictwa 17-27pdf
3. Marciniak M. Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich 29-40pdf
4. Kołyska J. Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi 41-49pdf
5. Grzegorzewska E. Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów europejskich 51-63pdf
6. Bombiak E. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwach sektora spożywczego 65-74pdf
7. Parzonko A. Rynek mleka w Chinach i Indiach a sytuacja w Europie 75-89pdf
8. Artyszak A., Kucińska K. Zmiany w produkcji cukru i buraka cukrowego w Polsce i w Unii Europejskiej spowodowane reformą rynku cukru 91-103pdf
9. Kowalska I. Zagrożenia wsparcia unijnego na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich 105-116pdf
10. Kondratowicz-Pozorska J. Analiza kierunków rozwoju usług na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2000–2006 117-126pdf
11. Marcysiak A., Marcysiak A. Zakres oddziaływania płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na wyniki ekonomiczne gospodarstw 127-133pdf
12. Bielik P., Hupková D. WPŁYW GLOBALIZACJI NA POLITYKĘ ROLNĄ 135-140pdf