Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009 (74)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kompa K. Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 5-26pdf
2. Krzyżanowska K., Sikora M. Badania marketingowe w Polsce i ich odbiór społeczny 27-38pdf
3. Witkowska D. Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005–2007 39-61pdf
4. Dudziński M., Wasilewska E. Zastosowanie metody eliminacji wektorów w analizie zmian struktury rynku pracy 63-79pdf
5. Lubańska A. System scentralizowanych dostaw w sieciach hipermarketów – korzyści i zagrożenia dla dostawców owoców i warzyw 81-90pdf
6. Kwiatkowska E., Levytska G. Rynek usług gastronomicznych w Polsce na początku XXI wieku 91-102pdf
7. Wojewódzka A. Analiza porównawcza dochodów mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego 103-109pdf
8. Krawczyk E., Wrzesińska J. Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny ryzyka opłacalności budowy i eksploatacji informatycznego katastru nieruchomości 111-121pdf
9. Nieć M. Metody mierzenia poziomu innowacyjności gospodarek krajów Unii Europejskiej 123-135pdf
10. Balińska A. Struktura popytu turystycznego i czynniki kształtujące ten popyt (na podstawie wyników badań empirycznych) 137-147pdf