Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009 (76)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Hanisz R. Aktywna strategia finansowania warunkiem realności strategii przedsiębiorstwa w warunkach niepewności 5-15pdf
2. Mrówczyńska-Kamińska A., Poczta W., Średzińska J. Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych 17-30pdf
3. Franc-Dąbrowska J. Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych 31-40pdf
4. Szymańska E. Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej 41-51pdf
5. Boldak A., Pestis M., Pestis P., Rudenko D., Rudenko E. Sytuacja finansowania gospodarstw agroturystycznych na Białorusi 53-60pdf
6. Krajewski M. System powiązania wskaźników w ocenie zarządzania kapitałami w przedsiębiorstwie 61-71pdf
7. Klamecka-Roszkowska G. Finansowanie działalności innowacyjnej w podlaskich przedsiębiorstwach 73-84pdf
8. Zawadzka D. Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce – analiza porównawcza według sekcji PKD 85-94pdf
9. Baran J. Korzyści skali a wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw przetwórstwa mleka w latach 2004–2006 95-108pdf
10. Karmowska G., Małecka A. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa PGE 109-120pdf
11. Zabolotnyy S. Sytuacja finansowa spółek giełdowych z wybranych branż produkcyjnych 121-133pdf
12. Drożdż J., Szczepaniak I. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego w pięć lat po integracji Polski z Unią Europejską 135-146pdf
13. Ratajczak M. Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002–2007 147-155pdf
14. Kowalski S. Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polscez uwzględnieniem funduszy strukturalnych UE 157-164pdf
15. Juszczyk S., Tymińska M. Sterowanie zapasami materiałowymi firmy – aspekty ekonomiczne i organizacyjne 165-174pdf
16. Mądra M. Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych 175-186pdf
17. Pisarska A., Wasilewski M. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach 187-200pdf