Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2010 (81)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Chupis A. Sanacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych 5-14pdf
2. Liu Y., Takala J. Ocena i rozwój potencjałów konkurencyjności operacyjnej w kontekście globalnym 15-26pdf
3. Borisova V., Samoshkina I. Kredyty bankowe w zabezpieczeniu operacji leasingu przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie 27-39pdf
4. Kruchok N. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie 41-51pdf
5. Heyenko M. Zagraniczne inwestowanie w rozwój przedsiębiorstw rolniczych 53-62pdf
6. Guzenko T. Financial security of land relations’ development in the agricultural sphere 63-75pdf
7. Oliynyk O. Rynek kredytowy Ukrainy: wyzwania i perspektywy 77-87pdf
8. Rosa A., Rosa W. Kapitał pracujący w przedsiębiorstwie w czasie kryzysu 89-96pdf
9. Ancyparowicz G. Prywatyzacja jako element planu konsolidacji finansów sektora rządowego 97-108pdf
10. Skłodowski M. Dochody z cła w systemie budżetu państwa 109-123pdf
11. Sobczyk A. Rozwój lokalny – wybrane problemy finansowania 125-136pdf
12. Zawora J. Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia 137-145pdf
13. Sowa B. Analiza struktury budżetu jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych na przykładzie gminy Biłgoraj 147-156pdf
14. Ginter A. Analiza porównawcza dochodów w powiatach podregionu ostrołęcko-siedleckiego 157-165pdf
15. Kusto B. Sytuacja finansowa gmin o zróżnicowanym poziomie kapitału ludzkiego władz samorządowych 167-176pdf
16. Samborski A. Finansowanie inwestycji w warunkach polskiej gospodarki 177-186pdf
17. Hałaburda D. Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju przez samorząd województwa 187-199pdf
18. Pisarska A., Wasilewski M. Dotacja budżetowa jako podstawowe źródło finansowania działalności uczelni publicznych w Polsce 201-214pdf
19. Hodun M. Rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto 215-230pdf
20. Gałecka A., Wasilewski M. Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej 231-240pdf
21. Gołębiewska B. Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem 241-250pdf
22. Juszczyk S., Tymińska M. Optymalizacja organizacji transportu w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa 251-259pdf