Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011 (87)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kompa K., Witkowska D. Sektor bankowy w Chinach. Próba oceny za pomocą analizy wielowymiarowej 5-26pdf
2. Firlej K. Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy 27-40pdf
3. Kraciński P. Rozdysponowanie Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992–2009 41-53pdf
4. Szwech A. Efekty realizacji działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych” w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego 55-68pdf
5. Balińska A. Turystyka wiejska w poprawie konkurencyjności terenu wschodniego pogranicza Polski 69-82pdf
6. Lubańska A. Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce 83-94pdf
7. Grzelak P. Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce na podstawie studiów przypadku z województwa mazowieckiego 95-119pdf
8. Sieczko A. Współpraca rolników z Mazowiecką Izbą Rolniczą w świetle badań ankietowych 111-118pdf
9. Krzysiak Z. Opłacalność produkcji buraków cukrowych w warunkach reformy rynku cukru 119-126pdf
10. Roman M., Świetlińska M. Źródła utrzymania studentów i ocena systemu przyznawania stypendiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 127-136pdf