Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2013 (103)

ISSN: 2081-6979
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Hybka M. Regionalna pomoc publiczna w formie dodatku inwestycyjnego dla przedsiębiorstw w Niemczech 5-15pdf
2. Kamińska A., Nowak A. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce 17-27pdf
3. Just M., Śmiglak-Krajewska M. Inwestycje rzeczowe w gospodarstwach rolnych w województwie wielkopolskim w latach 2009–2011 29-39pdf
4. Zawora J. Zadłużenie i wynik operacyjny gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorządowych wydatków inwestycyjnych 41-51pdf
5. Kata R. Czynniki behawioralne i demograficzne wpływające na korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych 53-65pdf
6. Kusz D. Inwestycje produkcyjne w gospodarstwach rolniczych korzystających ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej 67-77pdf
7. Kotliński K. Ryzyko kursowe w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej podczas kryzysu w latach 2008–2011 79-90pdf
8. Hałaburda D. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego 91-106pdf
9. Jarzębowski S., Klepacki B. Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej 107-117pdf
10. Kociszewski M., Szwacka-Mokrzycka J. Zagrożenia i szanse rozwojowe rynku cukierniczego w Polsce 119-130pdf
11. Jerzak M., Łąkowski H. Towarowe instrumenty pochodne w stabilizowaniu dochodów z produkcji rzepaku w warunkach rosnącego ryzyka cenowego 131-140pdf
12. Wojewodzic T. Pozorna sukcesja – zaburzenie cyklu życia gospodarstw rolniczych 141-152pdf
13. Balina R., Kowalski O., Różyński J. Czynniki warunkujące zysk netto banków spółdzielczych 153-160pdf
14. Sobczak W., Wielechowski M. Rozwój grup i organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce w świetle unijnego i krajowego ustawodawstwa 161-171pdf