Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2016 (114)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Laskowski W., Świstak E. Zmiany wzorca konsumpcji żywności na wsi i ich uwarunkowania 5-17pdf
2. Prandota A., Rejman K., Zabłocka K. Marnotrawstwo żywności w kontekście racjonalnego gospodarowania nią w gospodarstwach domowych polskich i szwedzkich studentów 19-32pdf
3. Kaczorowska J., Kowrygo B. Konsumencka gotowość do realizacji zrównoważonego wzorca spożycia żywności 33-44pdf
4. Rybowska A. Powszechne przekonania dotyczące wybranych zachowań żywieniowych w opinii konsumentów 65+ 45-55pdf
5. Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. Atrybuty żywności ekologicznej determinujące wybory konsumentów 57-68pdf
6. Olejniczak M. Model zakupu produktów żywnościowych opatrzonych oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi 69-80pdf
7. Kuberska D., Suchta K. Zachowania nabywców na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci 81-93pdf
8. Jeżewska-Zychowicz M., Kowalczuk I. Prozdrowotne i hedonistyczne uwarunkowania decyzji konsumenckich na rynku pieczywa 95-106pdf
9. Świetlik K. Popyt na usługi gastronomiczne w Polsce w okresie poakcesyjnym 107-120pdf
10. Grasewicz J., Sajdakowska M. Wybrane walory zdrowotne jogurtów w opinii konsumentów 121-130pdf
11. Gunerka L., Olewnicki D., Sobczak W. Zainteresowanie warszawskich konsumentów owocami mało znanymi i egzotycznymi 131-142pdf
12. Gębski J., Kosicka-Gębska M., Kwiecińska K. Ocena informacji zawartych na etykiecie pakowanej wieprzowiny 143-155pdf
13. Głąbska D., Gutkowska K., Guzek D., Olewnik-Mikołajewska A. Wpływ podwyższonej wartości odżywczej na skłonność do płacenia wyższej ceny za produkty pochodzenia zwierzęcego 157-167pdf