Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2016 (115)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Deresz A., Podstawka M. Ocena skutków zmian dotyczących stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy 5-21pdf
2. Baraniak M., Starzyńska D. Profil działalności indywidualnych gospodarstw rolnych a korzyści z VAT 23-35pdf
3. Horbowiec B., Zawojska A. Ryzyko cenowe na rynku produktów rolno-żywnościowych: źródła, skutki i sposoby zarządzania 37-57pdf
4. Kulykovets O., Przeździecka-Czyżewska N., Szlachciuk J. Postrzeganie nieprawidłowości na rynku żywności przez młodych konsumentów 59-69pdf
5. Smolarski L. Wielkość dopłat bezpośrednich a produkcja, koszty i dochodowość działalności w indywidualnych gospodarstwach rolnych 71-89pdf
6. Komorowska D. Efektywność ekologicznych gospodarstw sadowniczych w porównaniu do konwencjonalnych 91-99pdf
7. Dobrzyńska E., Pizło W. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych emerytów na obszarach wiejskich w Polsce 101-115pdf
8. Trębska P. Znaczenie spożycia naturalnego w wiejskich gospodarstwach domowych wyodrębnionych według cech społeczno-ekonomicznych 117-126pdf
9. Chudzian J. Wpływ czynników ekonomicznych na zachowania zrównoważone konsumentów żywności 127-139pdf
10. Halicka E. Postawy i zachowania nabywcze kobiet wobec znakowania żywności symbolami dobrowolnych certyfikatów jakości 141-149pdf
11. Borowska M., Głąbska D., Guzek D. Wybory produktów żywnościowych przez dzieci w wieku szkolnym w kontekście zmian regulacji prawnych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych w szkołach 151-161pdf
12. Kudlińska-Chylak A. Innowacyjne usługi żywieniowe na przykładzie targów śniadaniowych 163-170pdf
13. Gralak K. Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych 171-182pdf