Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2017 (118)

ISSN: 2081-6979 eISSN: 2543-9863
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Standar A., Średzińska J. Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania determinant dochodów gospodarstw rolnych (na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej) 5-17pdf
2. Szafrańska M., Żmija J. Typologia strategii oszczędnościowych wiejskich gospodarstw domowych (na przykładzie województwa małopolskiego) 19-30pdf
3. Komorowska D. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne wybranych typów gospodarstw rolnych w Polsce 31-40pdf
4. Drabarczyk K., Jakubiec A., Wrzesińska-Kowal J. Spółdzielczość spożywców w Polsce w latach 2006–2014 na przykładzie wybranej spółdzielni 41-53pdf
5. Wieczorek-Kosmala M. Risk financing choices of Polish companies – survey results 55-68pdf
6. Żak K. Towards a green enterprise 69-80pdf
7. Jaska E., Werenowska A. Narzędzia public relations wykorzystywane w kreowaniu wizerunku organizacji pozarządowej 81-93pdf
8. Nowacki R., Wasilik K. Znajomość i zaufanie wobec certyfikatów zrównoważonej konsumpcji a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w perspektywie młodych konsumentów 95-109pdf
9. Batóg A., Gutkowska K., Sajdakowska M. Wybrane aspekty spożycia wołowiny w rejonie o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych 111-126pdf
10. Czernyszewicz E., Gantner M., Kopczyńska K., Król K. Konkurencyjność polskich odmian orzechów laskowych w zależności od ich jakości określonej właściwościami fizykochemicznymi 127-138pdf