Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2011 (6(55))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Gołasa P. Wydatki budżetu państwo na sektor rolny i KRUS w latach 2004-2008 5-13pdf
2. Kiełsznia M., Łagodzki P. Budżet zadaniowy na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 14-22pdf
3. Dopka D., Korsak-Adamowicz M., Płotczyk B. Pozyskiwanie przez rolników środków finansowych z dodatkowych źródeł na przykładzie programu rolno środowiskowego 23-33pdf
4. Kowalska I. Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażaniaia budżetu zadaniowego 34-43pdf
5. Kozak S. Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010 44-56pdf
6. Milewska A. Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów 57-66pdf
7. Parlińska A., Tetwejer U. Zmiany celów i mierników rezultatów w poszczególnych zadań z zakresu środowiska 67-79pdf
8. Panchenko M., Parlińska M. Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie 80-87pdf
9. Podstawka M. Nowoczesne zarządzanie wydatkami publicznymi 88-96pdf
10. Postuła M. Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość 98-108pdf
11. Rudzka B. Środowisko w budżecie zadaniowym – 2011 rok 109-121pdf
12. Girzycka W., Sadowski A. Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych 122-128pdf
13. Walenia A. Uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące wdrażania budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych 129-144pdf