Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2013 (10(59))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamczyk G. Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego 9-20pdf
2. Andrzejewska P., Firlej K. Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa 21-31pdf
3. Badzińska E. MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION 32-44pdf
4. Białek E., Zajkowska M. Witryna internetowa w komunikacji marketingowej nauczyciela akademickiego 45-54pdf
5. Bobola A. Prosument w opiniach polskich konsumentów 55-63pdf
6. Borkowski B., Krawiec M. Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym 64-78pdf
7. Brodzińska K. Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie 79-86pdf
8. Brańka S. WHY DO THE UNIVERSITY GRADUATES SETTLE DOWN IN THE UNIVERSITY TOWN? POTENTIAL IMPLICATIONS FOR CITY MARKETING -THE CASE OF CRACOW 87-97pdf
9. Brzostek J., Kowrygo B. Analiza i ocena rynku czekolady w Polsce w latach 2005-2011 z uwzględnieniem zachowań starszych konsumentów 98-107pdf
10. Burgiel A. PROBLEMS OF RESEARCHING CONSUMERS ON SENSITIVE ISSUES – SOME OBSERVATIONS ON THE EXAMPLE OF EMULATORY BEHAVIOR 108-117pdf
11. Chrzanowski M. Ocena korzyści i kosztów wdrażania budżetu zadaniowego przez pryzmat efektywności wydatkowania środków publicznych w wybranych krajach OECD 118-130pdf
12. Čierna Z., Prevužňáková J. APPLICATION OF ACTIVITY INDICATORS IN SLOVAK AGRICULTURAL ENTERPRISES 131-141pdf
13. Cyran K. Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach 142-155pdf
14. Czerwiński B. Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych 156-168pdf
15. Dmitruk J., Krzyżanowska K. Relacje inwestorskie jako narzędzie kształtowania reputacji spółek giełdowych 169-179pdf
16. Feczko J. Turystyka wiejska – Pomorze 2013. Problemy ekonomiczne i zarządzania marketingowego 180-194pdf
17. Gazdecki M., Goryńska-Goldmann E. Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw 195-204pdf
18. Gąsior M. Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źródeł informacji zakupowej 205-213pdf
19. Glińska E. HOW TO SEARCH THE PLACE BRAND IDENTITY DISTINGUISHED FEATURES? THE LOCAL STAKEHOLDERS' PERSPECTIVE 214-224pdf
20. Golik-Górecka G. Elementy platformy strategii marketingowo-finansowej 225-238pdf
21. Górska-Warsewicz H. Zarządzanie tożsamością marek w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego 239-255pdf
22. Grego-Planer D., Liczmańska K., Petrykowska J. Korzyści wynikające z budowania trwałych relacji z klientami w firmach usługowych 256-267pdf
23. Grzegorzewska E. Zadłużenie przedsiębiorstw rolnych w Polsce w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego 268-276pdf
24. Grzegorczyk W. MARKETING STRATEGIES OF POLISH BANKS – EVALUATION ATTEMPT 277-288pdf
25. Berčík J., Gálová J., Horska E. RETAIL MARKETING STRATEGIES AND INNOVATIONS IN THE PRACTICE OF A RETAIL CHAIN 289-303pdf
26. Janulewicz P. Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego 304-311pdf
27. Jaska E. Determinanty skutecznej reklamy medialnej 312-319pdf
28. Jastrzębska S. Skuteczność standardowych form promocji na rynku produktów mleczarskich na przykładzie przedsiębiorstwa Bakoma S.A. 320-330pdf
29. Karasiewicz G. Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw a ich efekty finansowe 331-342pdf
30. Kluza K. IMPACT OF PUBLIC BANKS ON STABILITY OF FINANCIAL SYSTEM 343-352pdf
31. Koszarek M. CHALLENGES IN THE MARKETING AND BRANDING OF CLUSTERS 353-360pdf
32. Koszembar-Wiklik M. Media społecznościowe w strategii public relations miast 361-370pdf
33. Kaczorowska J., Kot Z. Postrzeganie marek własnych wybranych detalistów spożywczych w Polsce wśród młodych konsumentów 371-380pdf
34. Krot K., Rudawska I. Koncepcja zaufania w relacji lekarz-pacjentów świetle badań jakościowych 381-393pdf
35. Kádeková Z., Kretter A. ECO MARKETING IN AGRICULTURE AND BARRIERS TO ORGANIC FOOD SALES 394-401pdf
36. Król M. Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej –zagadnienia prawne 402-421pdf
37. Kruk M. Znaczenie marki w procesie komercjalizacji nowego produktu 422-431pdf
38. Kubiak K. Kapitał marki w sieci wymiany wartości 432-443pdf
39. Kuźniar W. Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych 444-450pdf
40. Leszczyński G. BUSINESS-TO-BUSINESS ADAPTATION – CUSTOMER PERSPECTIVE 451-461pdf
41. Łatuszyńska M., Wawrzyniak A. Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych 462-474pdf
42. Matysik-Pejas R., Sowula M., Szafrańska M. Percepcja marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych 475-483pdf
43. Michalski E. Strategie marketingowe rozwoju produktu 484-493pdf
44. Mącik R., Nalewajek M. THE IMPACT OF VIRTUAL COMMUNITIES ON ENHANCING HEDONISTIC CONSUMER ATTITUDES 494-505pdf
45. Nestorowicz R. THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS’ PREFERENCES – SOME ASPECTS 506-513pdf
46. Oleszczyk K. Rola i znaczenie środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw konsumenckich dzieci 514-526pdf
47. Paluch Ł. Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego 527-539pdf
48. Paluchová J., Prokeinová R. SUSTAINABILITY IN SERVICE´S SECTOR: NEW TRENDS OF SUSTAINABILITY TOOLS AND POSITIONING OF SERVICES IN ECONOMY 540-551pdf
49. Łapińska J., Pawlak-Kołodziejska K. Rola public relations w promocji usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce 552-560pdf
50. Prevužňáková J., Rábek T., Serenčéš P. APPLICATION OF SELECTED DEBT RATIOS ON SLOVAK AGRICULTRURE 561-568pdf
51. Rawski M. CUSTOMER - TARGETED STRATEGY AS A COMPONENT OF MARKETING STRATEGY 569-579pdf
52. Rábek T., Tóth M. DEVELOPMENT OF PROFITABILITY IN SLOVAK AGRICULTURAL ENTERPRISES IN YEARS 2004-2011 580-587pdf
53. Nuszkiewicz K., Roman M. JADWIGA DZIUBIŃSKA AGRICULTURAL EDUCATION CENTRE SCHOOLS IN GOLĄDKOWO MARKETING ACTIVITIES 588-597pdf
54. Rudawska E. YOUNG CONSUMERS AS GROUP BUYING SERVICES’ CUSTOMERS 598-606pdf
55. Rykowska J., Sawicka J., Stolarczyk P. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender 607-619pdf
56. Rybak A. Zarządzanie marką w e-przestrzeni 620-630pdf
57. Sekuła A. POSSIBILITIES OF APPLYING STANDARD TOOLS OF PROMOTION IN PLACE MARKETING 631-642pdf
58. Sibińska A. TV ADVERTISING AND ITS INFLUENCE ON CHILDREN BRAND PERCEPTION RESULTS OF QUALITATIVE STUDY 643-652pdf
59. Siemieniako D. Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego 653-661pdf
60. Stangierska D. Otoczenie fizyczne usługi gastronomicznej i jego konsekwencje wizerunkowe – przykład marki sieci restauracji casual dining 662-671pdf
61. Seliga R., Sułkowska J. Wykorzystanie marketingu społecznego w profilaktyce zdrowia 672-683pdf
62. Sułkowski Ł. Konsumpcjonizm z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania 684-693pdf
63. Szymankowska A. Specyfika zarządzania marką w aspekcie budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 694-704pdf
64. Szwacka-Mokrzycka J. TYPOLOGY OF MARKETING STRATEGIES FOR COMPANIES OF FOOD INDUSTRY 705-716pdf
65. Szromnik A., Wolanin-Jarosz E. ETHNOCENTRIC ATTITUDES AND BUYING DECISIONS OF POLES AND HUNGARIANS – THE ESSENCE AND MEASUREMENT WITH THE USE OF CETSCALE ANALYSIS 717-728pdf
66. Kleinová K., Nagyová Ľ., Waldnerová P. CONSUMER BEHAVIOUR ON THE WINE MARKET IN NITRA REGION 729-736pdf
67. Zieliński M. SUPPLIER-CUSTOMER RELATIONSHIP PERFORMANCE IN CONSTRUCTION INDUSTRY 737-746pdf
68. Gotwald B., Gregor B. ADVERTASING AIMED AT CHILDREN - BETWEEN EFFICIENCY AND ETHICS OF MARKETING ACTIVITIES 747-754pdf