Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2015 15(30) (3)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Baer-Nawrocka A. Sytuacja dochodowa a przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej 5-16pdf
2. Gostomczyk W. Rynek biogazu rolniczego w Polsce i wykorzystywane surowce w latach 2011-2014 30-39pdf
3. Juchniewicz M. Potencjał a pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej 40-48pdf
4. Juszczyk J. Światowy rynek łososia hodowlanego - stan i perspektywy 49-60pdf
5. Kłusek K. Zmiany cen tuszek kurczaków w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2015 61-69pdf
6. Kraciński P. Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo 83-92pdf
7. Kukuła K. Porównania miedzyrankingowe państw UE ze względu na wybrane elementy biogospodarki w 2012 roku 93-101pdf
8. Pawlak K. Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA 112-123pdf
9. Rokicki T. Zmienność cen tusz jagnięcych w wybranych krajach UE 124-131pdf
10. Michalczak D., Sadowski A. Przemiany gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej 132-141pdf
11. Sobczak W. Ceny detaliczne owoców w Polsce i w wybranych krajach europejskich 142-149pdf
12. Zaremba Ł. Ceny pieczarek w eksporcie z Polski i w eksporcie z Holandii 150-158pdf