Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2019 19(34) (4)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Florkowski W., Klepacka A. The Wood Pellet Sector: Barriers to Growth and Opinions of Manufacturers in Poland 9-18pdf
2. Bednarczuk A., Śleszyński J. Marnotrawstwo żywności w Polsce 19-30pdf
3. Babalski M., Ciępka A., Dostatny D., Podyma W. Obecne użytkowanie dawnych gatunków pszenic 31-46pdf
4. Góral J., Rembisz W. Marże marketingowe i wartości dodane w łańcuchu dostaw żywności w Polsce 47-57pdf
5. Huseynov R. Multidimensional Determinants of National Food Security in Azerbaijan: an Application of the ARDL Approach 58-68pdf
6. Kolny B. Czas poświęcany na obróbkę żywności i przygotowanie posiłku w budżecie czasu ludności 69-79pdf
7. Pasińska D. Konkurencyjność krajów Unii Europejskiej w handlu zagranicznym produktami wołowymi 80-92pdf
8. Pawlak K., Poczta W. Handel wewnątrzgałęziowy w wymianie produktami rolno spożywczymi UE z USA 93-102pdf
9. Kiełbasa B., Popa D., Sargo A., Trojak M. New Approaches to Developing the Integral Indicator Methodology for Estimating the Financial Efficiency of Agricultural Entities in Poland, the Republic of Moldova, and EU Countries 103-112pdf
10. Zawadzka D. Wybrane aspekty rynku prosiąt w Polsce, Niemczech i Danii 113-125pdf