Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2019 (11)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bogusz M. Zarządzanie produktami turystycznymi na przykładzie lokalnych grup działania 5-12pdf
2. Domagała J. Zakres procesów internacjonalizacji na rynku serów 13-22pdf
3. Goryńska-Goldmann E. Geneza i pojęcie żywności lokalnej w powiązaniu z ideą zrównoważonejkonsumpcji 23-35pdf
4. Józefowicz K., Smolińska K. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwawielkopolskiego 37-49pdf
5. Klepacki B., Rasilewicz A. Domy pomocy społecznej jako czynnik aktywizacji rozwoju obszarów wiejskichoraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Polsce 51-62pdf
6. Niedziółka A. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznychna obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego 63-72pdf
7. Mudrak R., Nizhnik I. Food aid for the poor – key working tool for protection of food interestsof ukraine’s population 73-83pdf
8. Nowak C. Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze w zarządzaniu rozwojem turystykiwiejskiej na przykładzie Norwegii 85-95pdf
9. Kozhukhіvska R., Rybchak V., Sakovska О. Using of modern information and communication technologiesin the tourism 97-106pdf
10. Sieczko A. Popyt na włoskie dania regionalne wśród polskich turystów i mieszkańców Włoch 107-116pdf
11. Szalaty N. Południowo-zachodni obszar funkcjonalny województwa wielkopolskiegojako obszar intensywnego rozwoju rolnictwa 117-125pdf
12. Wojcieszak-Zbierska M., Zawadka J. Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powieciegnieźnieńskim 127-138pdf