Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2021 (16)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Blenda N., Rybchak V. Features of food market formation in Ukraine 5-13pdf
2. Bogusz M., Kiełbasa B. Formy i metody doradztwa w agrobiznesie na podstawie działalności szkoleniowej ośrodków doradztwa rolniczegow dobie pandemii COVID-19 15-26pdf
3. Gabryjończyk K., Gabryjończyk P. Pomniki historii jako element kształtowaniaruchu turystycznego w regionie 27-40pdf
4. Grontkowska A. Zmiany użytkowania gruntów w województwie mazowieckim w latach 2002-2019 41-53pdf
5. Kucher O., Pokotylska N., Pustova Z., Pustova N. ORGANIC MARKET FORMATION IN UKRAINE 55-66pdf
6. Olejniczak W. Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich 67-75pdf
7. Parzonko A., Sieczko A. Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich 77-87pdf
8. Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J. The importance and use of forest areas in local development 89-99pdf
9. Voliak L. Analytical assessment of sunflower production in ukraine 101-110pdf
10. Weremczuk A., Wielechowski M., Wrzesińska-Kowal J. Developments and convergence of real housing pricesin Poland during the COVID-19 pandemic:focus on voivodeship capitals 111-124pdf