Sytuacja na rynku produktów owczarskich na świecie w latach 1997-2001

Tomasz Rokicki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych
Rokicki, Tomasz; ORCID: 0000-0003-3356-2643 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych)
Sytuacja na rynku produktów owczarskich na świecie w latach 1997-2001
The Situation of the World's Sheep Market in the years 1997-2001
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 52, s. 113-118

Abstract

Stock of sheep in the world has fallen off insignificantly in the years 1997-2001. Changes took a stand along with changes of stock in production. Production of wool decreased, while production of meet increased. Such a situation was related to the permutation of the use of sheep meat. Changes in production of wool and milk were correlated with changes in stock of sheep.

Cytowania

  1. KOMOROWSKA D. (2003): Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju rynku baraniny i jej produktów. Szkolenie nt. prowadzenia i rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji jagniąt rzeźnych w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji (pracy, ziemi, kapitału i zarządzania). SAPARD PL-6-02/00, Warszawa, s. 15.
  2. NIŻNIKOWSKI R. (1996): Przydomowy chów owiec. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
  3. www.fao.org. FAOSTAT DATABASE z dn. 20.04.2003.