Kompetencja komunikacyjna menedżera jako czynnik skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

Krystyna Krzyżanowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych
Krzyżanowska, Krystyna; ORCID: 0000-0002-4160-6661 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych)
Kompetencja komunikacyjna menedżera jako czynnik skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem
The Manager's Communicational Competence as a Factor of an Effective Management of a Company
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 52, s. 33-45

Abstract

Concepts of communication, forms of communication, verbal and unverbal communication in an enterprise are presented in the article. They determine an effective management of a company. The management of the communication process in a company requires: reconnaissance of barriers to effective communication and finding methods to overcome them. Abilities of reading unverbal signals, sending verbal signals consistent with unverbal signals and ability of active listening and reading feedback are very useful in this field.

Cytowania

 1. Boland H. 1995. Podstawy komunikowania w doradztwie. Poznań: Wydawnictwo CDiEwR.
 2. Burakowski K. 199. Komunikowanie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 3. Cenker E. M. 2002. Negocjacje. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
 4. Dąbrowski P.J. 1991. Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: Wydawnictwo Sorbog.
 5. Filipiak M. 2003. HOMO COMMUNICANS - wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 6. Głodowski W. 2001. Komunikowanie interpersonalne. Warszawa: Wydawnictwo HANSA COMMUNICATION.
 7. Goban-Klas T. 1997. Public relations. Warszawa: Wydawnictwo Business Press.
 8. Hamer H. 2004. Perfekcyjne wystąpienie publiczne. w: (red.) J. Przychodzeń, Roczniki Katedry Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, seria: Doradztwo i komunikowanie w działalności przedsiębiorczej, Tom II. Warszawa: Wydawnictwo SGGW: 106-116.
 9. Korniluk U. 2004. Komunikowanie w procesie wychowawczym. Wartości domu rodzinnego i stopień ich preferencji wyrażony w nieakceptującej postawie młodzieży szkolnej. w: (red.) J. Przychodzeń, Roczniki Katedry Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, seria: Doradztwo i komunikowanie w działalności przedsiębiorczej, Tom II. Warszawa: Wydawnictwo SGGW: 117-125.
 10. Nęcki Z. 2000. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Antykwa.
 11. Pease A. 2001. Mowa ciała. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 12. Pietkiewicz E. 1993. Etykieta menedżera. Warszawa: Wydawnictwo Twój Styl.
 13. Przychodzeń J. 1992. Podstawy dydaktyki doskonalenia zawodowego w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 14. Przychodzeń J. 2004. Humanistyka w edukacji studentów medycyny weterynaryjnej. w: (red.) W. Kluciński, J. Kita, N. Pospieszny, Kształtowanie kadr weterynaryjnych w Polsce - teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 15. Sobkowiak B. 1999.Public relations jako forma komunikowania masowego. w: (red.) B. Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Waszkiewicz J. 1997. Jak Polak z Polakiem. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Wiszniewski A. 1994. Jak przekonująco mówić i przemawiać? Warszawa-Wrocław: PWN.