Wiedza czynnikiem poprawy konkurencyjności gospodarki w UE

Jan Wołoszyn
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych
Wołoszyn, Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych)
Wiedza czynnikiem poprawy konkurencyjności gospodarki w UE
The Knowledge as a Factor of Competitiveness Improvement in UE Economy
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 52, s. 5-15

Abstract

The article presents the role of the knowledge in an economy, concepts of learning all life through and basic assumption of Lisbon strategy. It assumes that European economy, by being based on knowledge, will become more competitive and dynamic. Therefore an attention is paid to strategic targets and tasks, which refer to continuous learning. Above all they need the following: 1) quality and effectiveness improvement of education in all UE countries, 2) facilitation of public access to different educational systems, 3) opening the education on the environment and on the world. The article emphasises different factors' responsibility for realisation of the learning all life through strategy.

Cytowania

  1. BOS D., 2003: Analiza zaleceń Komisji Europejskiej.< w obszarze ustawicznego kształcenia zawodowego. W: Krajowy system szkolenia zawodowego. Cz. I. Wyd. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  2. DELORS J., 1998: Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Wyd. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich i UNESCO, Warszawa.
  3. EDUKACJA W EUROPIE, 2003: Różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010. Program prac dotyczący przyszłych celów systemów edukacji. Wyd. Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, Warszawa.
  4. EURYDICE, 2002: Uczenie się przez całe życie: rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wyd. Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, Warszawa.
  5. OECD, 2000: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.