Innowacje produktowe i ich uwarunkowania w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Małgorzata Juchniewicz1, Barbara Grzybowska2
1, 2 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw UWM w Olsztynie
Juchniewicz, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-7672-6030 (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw UWM w Olsztynie)
Grzybowska, Barbara (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw UWM w Olsztynie)
Innowacje produktowe i ich uwarunkowania w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Product Innovations and Their Conditioning in Food Industry Enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 52, s. 63-77

Abstract

The research was carried out in food industry enterprises from meat, creamery and the aggregate food sectors. Reasons of innovative processes initiation, number and range of product innovations undertaken by analyzed companies are presented in the paper. There are also presented respondents' opinions upon factors which could raise or restrict the proficiency of innovative activities.

Cytowania

 1. BRZEZIŃSKIM. (red.), 2001: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa.
 2. DRUCKER P., 1992: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000. 2002: GUS, Warszawa.
 4. GRUDZEWSKI W., HEJDUK I., 1997: Akademicka przedsiębiorczość źródłem rozwoju nowoczesnej techniki i technologii. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9, 10.
 5. GRZYBOWSKA B., JUCHNIEWICZ M., 2002: Skuteczność wprowadzania innowacji produktowych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. IV, zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Bydgoszcz.
 6. HAFFER M., 1998: Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. UMK, Toruń.
 7. JANASZ W., JANASZ K., PROZOROWICZ M., ŚWIADEK A., WIŚNIEWSKA J., 2002: Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. JOKIEL G., MARCISZEWSKA A., 2002: Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej Dolnego Śląska w przededniu integracji z UE. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 963: 162-173.
 9. KŁOSIEWICZ U., SŁOMIŃSKA B., 1996: Innowacje asortymentowe źródłem sukcesu rynkowego przedsiębiorstw. Przemysł Spożywczy, 5.
 10. NIEDBALSKA G., WISZNIEWSKI W., 1998: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996. Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
 11. PENC J., 1999: Innowacje i zmiany w firmie. Placet, Warszawa.
 12. POMYKALSKI A., 2001: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa-Łódź.
 13. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce. 1998. GUS, Warszawa.
 14. Rocznik Statystyczny Przemysłu 1998-2001. GUS, Warszawa.
 15. SCHUMPETER J., 1960: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 16. SOSNOWSKA A., ŁOBEJKO S., KŁOPOTEK A., 2000: Zarządzanie firmą innowacyjną. Difin, Warszawa.
 17. SZCZEPANIAK I., WIGIER M., Aktywność innowacyjna małych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. www.ierigz.waw.pl
 18. ŚWIADEK A., 2002: Klasyfikacja ekonomicznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 329, Szczecin.