Problematyka społeczno-gospodarcza w działalności Stanisława Mikołajczyka

Stanisław Stępka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych
Stępka, Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych)
Problematyka społeczno-gospodarcza w działalności Stanisława Mikołajczyka
Socioeconomic problems in Stanisław Mikołajczyk's activity
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 52, s. 79-89

Abstract

Stanisław Mikołajczyk was peasant's activist, politician and statesman. In his activity he paid attention to activity of Farmer' s Circles, peasant' s cooperation as well as drawing up and realization of the agricultural reform. He considered that economic organizations run by farmers were basis of well functioning agriculture. It was a reason why he supported Society of Farmer' s Circles in Poznań. He thought that farmer's interests were directly connected with peasant' s cooperation. According to Mikołajczyk, they should by protection against the dishonest competition and should influence on profitability of production. He thought that superfluous farmers should change their job and work in trade, craft and cooperation. Stanisław Mikołajczyk set about undertaking these problems in parliament and journalism, particularly in „Przewodnik Gospodarski".

Cytowania

 1. 1936. Poradnik Gospodarski nr 46, 15 XI 1936 r.
 2. 1936. Poradnik Gospodarski nr 47 z 22 XI 1936 r.: 833-834.
 3. 1936. Zielony Sztandar nr 23 z 31 V 1936 r.: 3.
 4. 1937. Poradnik Gospodarski nr 1 z 1 I 1937 r.: 4.
 5. 1937. Poradnik Gospodarski nr 26 z 26 VI 1937 r.
 6. 1938. Piast nr 21 z 22 V 1938 r.: 2.
 7. 1938. Poradnik Gospodarski nr 22 z 29 V 1938 r.
 8. 1938. Poradnik Gospodarski nr 26 z 26 VI 1938 r.
 9. 1938. Poradnik Gospodarski nr 7 z 13 II 1938 r.: 105.
 10. 1939. Poradnik Gospodarski nr 27 z 2 VII 1939 r.
 11. 1939. Poradnik Gospodarski nr 7 z 12 II 1939 r.
 12. 1939. Poradnik Gospodarski nr 9 z 26 II 1939 r.
 13. Błądek L. 1996. Wizja Polski w programach Polskiego Stronnictwa Ludowego 1945-1947. Warszawa 1996.
 14. Kowal S., 1990. Wielkopolska działalność Stanisława Mikołajczyka w latach 1919-1939. Kronika Wielkopolski, 2: 11.
 15. KRN. 1945. Sprawozdanie stenograficzne z 3. posiedzenia KRN 29, 30 i 31 grudnia 1945 r. oraz 2 i 3 stycznia 1946 r., łamy 377-378; 381-382.
 16. Mikołajczyk S. 1989. W służbie narodu i państwa. Warszawa.
 17. Okoniewska B. 1990. Początki działalności politycznej Stanisława Mikołajczyka na tle charakterystyki wielkopolskich środowisk rolniczych. Kronika Wielkopolski, 4: 59.
 18. Paczkowski A. 1991. Stanisław Mikołajczyk czyli klęska realisty. Warszawa.
 19. Sejm RP. 1931 Sprawozdanie stenograficzne z 16. posiedzenia Sejmu RP, 25 lutego 1931 r., łam 57.
 20. Sejm RP. 1931. Sprawozdanie stenograficzne z 10. posiedzenia Sejmu RP, 6 lutego 1931 r., łamy 104-112.
 21. Sejm RP. 1931. Sprawozdanie stenograficzne z 10. posiedzenia Sejmu RP, 6 lutego 1931 r., łamy 107-109.
 22. Sejm RP. 1931. Sprawozdanie stenograficzne z 23. posiedzenia Sejmu RP, 16 i 17 marca 1931 r., łamy 122-123.
 23. Sejm RP. 1934. Sprawozdanie stenograficzne ze 114. posiedzenia Sejmu RP, 9 lutego 1934 r. łam 28.
 24. Stępka S. 2001. Stanisław Mikołajczyk. Warszawa.