Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej

Alina Daniłowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Daniłowska, Alina; ORCID: 0000-0002-4977-3210 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej
The Firm - the New Institutional Approach
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 54, s. 23-33

Abstract

The aim of the paper is to review the main concepts of firm which are done by relatively new branch of economic theory - new institutional economics. In the paper the main methodological assumptions and terms of new institutional economics are presented to help ·the readers to understand the ideas connected with firm. The main concepts of firm were presented in the evolutionary way. What' s more some areas of application new institutional economics approach to the firm were described.

Cytowania

 1. ALCHIAN A., DEMSETZ H., 1972: Production, information costs, and economic organization, The American Economic Review, Volume 62, Issue 5.
 2. ARROW K.J., 1969: The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-Market Allocation. [in:] The Analysis and Evaluation of 32 Public Expenditure: the PBB-System. Joint Ecónomic Committee, 91 st Cong. 1st sess. Vol I. Washington.
 3. BARZEL Y., KOCHIN L., 1992: Ronald Coase on the Nature of Social Cost as a Key to the Problem of the Firm, Scandinavian Journal of Economics 94 (1).
 4. BENHAM A., BENHAM L., 2001: The cost of exchange, The Ronald Coase Institute and Washington University St. Louis.
 5. CURRIE M., MESSORIM., 1998: New Institutional and New Keynesian Economics. [in:] R. Arena and C Longhi ( eds.): Market and Organization, Berlin, Springer.
 6. COASE R. 1993: The Nature of the firm, przedruk w The Nature of the Firm. Origins, Evolution, and Development, O. Williamson i S.G. Winter (eds.), Oxford University Press, New York Oxford.
 7. DEMSETZ H., 1967: Toward a Theory of Property Rights, American Economic Review, vol. 57, issue 2, Papers and proceedings of the· Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Association (May 1967).
 8. DEMSETZ H., 1993: The Nature of the Firm. Origins, Evolution, and Development, O. Williamson, S.G. Winter ( eds. ), Oxford University Press, New York Oxford.
 9. FURUBOTON E.G., RICHTER R., 2003: Institutions and Economic Theory, Ann Arbor, The University of Michigan Press, Michigan.
 10. GÓRSKI J., SIERPINSKI W., 1981: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa.
 11. MILGROM P., ROBERTS J., 1990: Bargaining costs, Influence costs, and the organization of economic activity, w J. Alt i K. Shepse (eds.): Perspectives on Political Economy, Cambridge: Cambridge University Press.
 12. NORTH D.C., 1990: Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
 13. NORTH D.C., 1991: Institutions, The Journal of Economic Perspectives, Volume 5, Issue 1 Winter 1991.
 14. OSTROM E., 1990: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press.
 15. SIMON H.A., 1991: Organisations and Markets, Journal of Economic Perspectives, Volume 5, number 2.
 16. WANG N., 2003: Measuring transaction cost: an incomplete survey (referat zaprezentowany na konferencji zorganizowanej przez Instytut Ronalda Coasa w dniach 21-23 luty 2003 r. w Chicago, poświęconej kosztom transakcyjnym).
 17. WILLIAMSON O. E., 1994: Visible and invisible governance, The American Economic Review, Volume 84, Issue 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association.
 18. WILLIAMSON O. E., 1998: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. WILLIAMSON O.E., 2000: Journal of Economic Literature, Vol. XXXVIII September.